massive-computer พาวเวอร์ซัพพลาย HP 365W Power Supply for HP Proliant ML110 G5 ML110 G6 (457884-001)

เว็บซือขายสินค้า พาวเวอร์ซัพพลาย HP 365W Power Supply for HP Proliant ML110 G5 ML110 G6 (457884-001)

massive-computer ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 365W Power Supply for HP Proliant ML110 G5 ML110 G6 อะไหล่ P/N : 457884-001 ส่วนการประกอบ : 445067-001


  • พาวเวอร์ซัพพลาย HP 365W Power Supply for HP Proliant ML110 G5 ML110 G6 (457884-001)

พาวเวอร์ซัพพลาย HP 365W Power Supply for HP Proliant ML110 G5 ML110 G6 (457884-001)หมวดหมู่สินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย HP พาวเวอร์ซัพพลาย

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 365W Power Supply for HP Proliant ML110 G5 ML110 G6

 

ยี่ห้อ : HP

รุ่น : HP Proliant ML110 G5 ML110 G6

วัตต์ : 365W

ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้า : -

ช่วงความถี่ : -

ตัวเลือก P/N : -

อะไหล่ P/N : 457884-001

ส่วนการประกอบ : 445067-001รหัสสินค้า
457884-001