massive-computer พาวเวอร์ซัพพลาย HP 400W Power Supply for ML370 G1 (297989-001)

เว็บซือขายสินค้า พาวเวอร์ซัพพลาย HP 400W Power Supply for ML370 G1 (297989-001)

massive-computer ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 400W Power Supply for ML370 G1 อะไหล่ P/N : 297989-001


  • พาวเวอร์ซัพพลาย HP 400W Power Supply for ML370 G1 (297989-001)

พาวเวอร์ซัพพลาย HP 400W Power Supply for ML370 G1 (297989-001)หมวดหมู่สินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย HP พาวเวอร์ซัพพลาย

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 400W Power Supply for ML370 G1

 

ยี่ห้อ : HP

รุ่น : ML370 G1

วัตต์ : 400W

ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้า : -

ช่วงความถี่ : -

ตัวเลือก P/N : -

อะไหล่ P/N : 297989-001

ส่วนการประกอบ : -รหัสสินค้า
297989-001