massive-computer พาวเวอร์ซัพพลาย HP 450W Power Supply for Workstation XW8000 (310424-001)

เว็บซือขายสินค้า พาวเวอร์ซัพพลาย HP 450W Power Supply for Workstation XW8000 (310424-001)

massive-computer ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 450W Power Supply for Workstation XW8000 อะไหล่ P/N : 310424-001 ส่วนการประกอบ : 310732-001


  • พาวเวอร์ซัพพลาย HP 450W Power Supply for Workstation XW8000 (310424-001)

พาวเวอร์ซัพพลาย HP 450W Power Supply for Workstation XW8000 (310424-001)หมวดหมู่สินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย HP พาวเวอร์ซัพพลาย

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 450W Power Supply for Workstation XW8000

 

ยี่ห้อ : HP

รุ่น : Workstation XW8000

วัตต์ : 450W

ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้า : -

ช่วงความถี่ : -

ตัวเลือก P/N : -

อะไหล่ P/N : 310424-001

ส่วนการประกอบ : 310732-001รหัสสินค้า
310424-001