massive-computer พาวเวอร์ซัพพลาย HP 280W Power Supply for XW6100 (326135-001)

เว็บซือขายสินค้า พาวเวอร์ซัพพลาย HP 280W Power Supply for XW6100 (326135-001)

massive-computer ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 280W Power Supply for XW6100 อะไหล่ P/N : 326135-001


  • พาวเวอร์ซัพพลาย HP 280W Power Supply for XW6100 (326135-001)

พาวเวอร์ซัพพลาย HP 280W Power Supply for XW6100 (326135-001)หมวดหมู่สินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย HP พาวเวอร์ซัพพลาย

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 280W Power Supply for XW6100

 

ยี่ห้อ : HP

รุ่น : XW6100

วัตต์ : 280W

ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้า : -

ช่วงความถี่ : -

ตัวเลือก P/N : -

อะไหล่ P/N : 326135-001

ส่วนการประกอบ : -


รหัสสินค้า
326135-001