massive-computer พาวเวอร์ซัพพลาย HP 500W Power Supply for Workstation XW6200 (345525-001)

เว็บซือขายสินค้า พาวเวอร์ซัพพลาย HP 500W Power Supply for Workstation XW6200 (345525-001)

massive-computer ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 500W Power Supply for Workstation XW6200 อะไหล่ P/N 345525-001 ส่วนการประกอบ : 345642-001


  • พาวเวอร์ซัพพลาย HP 500W Power Supply for Workstation XW6200 (345525-001)

พาวเวอร์ซัพพลาย HP 500W Power Supply for Workstation XW6200 (345525-001)หมวดหมู่สินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย HP พาวเวอร์ซัพพลาย

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 500W Power Supply for Workstation XW6200

 

ยี่ห้อ : HP

รุ่น : Workstation XW6200

วัตต์ : 500W

ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้า : -

ช่วงความถี่ : -

ตัวเลือก P/N : -

อะไหล่ P/N : 345525-001

ส่วนการประกอบ : 345642-001รหัสสินค้า
345525-001