massive-computer พาวเวอร์ซัพพลาย HP 340W Power Supply for DC7100 (349774-001)

เว็บซือขายสินค้า พาวเวอร์ซัพพลาย HP 340W Power Supply for DC7100 (349774-001)

massive-computer ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 340W Power Supply for DC7100 อะไหล่ P/N 349774-001 ส่วนการประกอบ : 349987-001


  • พาวเวอร์ซัพพลาย HP 340W Power Supply for DC7100 (349774-001)

พาวเวอร์ซัพพลาย HP 340W Power Supply for DC7100 (349774-001)หมวดหมู่สินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย HP พาวเวอร์ซัพพลาย

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่าย พาวเวอร์ซัพพลาย HP 340W Power Supply for DC7100

 

ยี่ห้อ : HP

รุ่น : DC7100

วัตต์ : 340W

ช่วงกำลังไฟฟ้าเข้า : -

ช่วงความถี่ : -

ตัวเลือก P/N : -

อะไหล่ P/N : 349774-001

ส่วนการประกอบ : 349987-001รหัสสินค้า
349774-001